:: لیست داروسازان پروانه آزاد

تاريخ ثبتنامنام خانوادگیمدرك تحصيليرشته تحصيليسابقه کار در داروخانهگواهی های دریافت شدهمتقاضي اشتغال درمحل جغرافيايي مورد تقاضاشيفت مورد تقاضاشماره تلفن تماسپست الكترونيك
1400/11/8زهرااحمدیاندکترای عمومی داروسازیداروسازیبلهانجمن داروسازانداروخانهتا100kmاطراف اصفهانشب09376883890Ahmadian.mui@gmail.c
1400/10/8سحرشیخدکترای تخصصی دارو سازیدکترای داروسازیبیمارستان شهید مطهریانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان و حومههمه موارد09938844416 
1400/9/22محمدمقاره عابددکترای تخصصی دارو سازیداروسازیبلهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانعصر و شب09133273299 
1400/9/20احسانغلامزادهدکترای عمومی داروسازیدادوسازی و علوم داروییبیمارستان صدوقی.عیسی بن مریم.رسول الله مبارکهدیگر مراکزداروخانهبالای ۶۰ امتیازهمه موارد Ehsan.gh74@gmail.com
1400/8/6راضیهوطن خواهدکترای عمومی داروسازیداروسازی۱سالدیگر مراکزصنعت يا داروخانهاصفهان و حومههمه موارد۰۹۱۳۲۲۷۴۳۴۸ 
1400/7/24عسلورادی اصفهانیدکترای عمومی داروسازیداروسازی4 سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز و اطراف اصفهانهمه موارد  
1400/7/10دلارامرستمدکترای عمومی داروسازیداروسازی۴ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان همه موارد36505960Delaramrostam@gmail

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]