:: لیست داروسازان پروانه آزاد

تاريخ ثبتنامنام خانوادگیمدرك تحصيليرشته تحصيليسابقه کار در داروخانهگواهی های دریافت شدهمتقاضي اشتغال درمحل جغرافيايي مورد تقاضاشيفت مورد تقاضاشماره تلفن تماسپست الكترونيك
1401/6/27سپیدهقاسمیدکترای تخصصی دارو سازیداروسازی ۵سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانههر جاهمه موارد09136489022 
1401/6/17نفیسهخالقیدکترای عمومی داروسازیداروسازی ۸سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح۰۹۱۲۶۱۷۸۰۳۷  
1401/6/1فاطمهامینیدکترای تخصصی دارو سازیداروسازیبلهانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان و حومههمه موارد09134426474 
1401/4/21سحرشیخدکترای تخصصی دارو سازیدکترای داروسازی4 سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان و حومهصبح09138720159 
1401/3/29زینبفخاریدکترای عمومی داروسازیداروسازیدارمدیگر مراکزصنعتاصفهان و حومهصبح09137537233 
1401/3/23پگاهفتح الله گلدکترای عمومی داروسازیداروسازی۶ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهداخل شهر اصفهانصبح و عصر۰۹۲۰۳۳۰۳۴۸۴pegah_fatollahgol@ya
1400/11/8زهرااحمدیاندکترای عمومی داروسازیداروسازیبلهانجمن داروسازانداروخانهتا100kmاطراف اصفهانشب09376883890Ahmadian.mui@gmail.c
1400/10/8سحرشیخدکترای تخصصی دارو سازیدکترای داروسازیبیمارستان شهید مطهریانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان و حومههمه موارد09938844416 
1400/9/22محمدمقاره عابددکترای تخصصی دارو سازیداروسازیبلهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانعصر و شب09133273299 
1400/9/20احسانغلامزادهدکترای عمومی داروسازیدادوسازی و علوم داروییبیمارستان صدوقی.عیسی بن مریم.رسول الله مبارکهدیگر مراکزداروخانهبالای ۶۰ امتیازهمه موارد Ehsan.gh74@gmail.com
1400/8/6راضیهوطن خواهدکترای عمومی داروسازیداروسازی۱سالدیگر مراکزصنعت يا داروخانهاصفهان و حومههمه موارد۰۹۱۳۲۲۷۴۳۴۸ 
1400/7/24عسلورادی اصفهانیدکترای عمومی داروسازیداروسازی4 سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز و اطراف اصفهانهمه موارد  
1400/7/10دلارامرستمدکترای عمومی داروسازیداروسازی۴ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان همه موارد36505960Delaramrostam@gmail

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]